คำสั่ง&กฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ.2551

1.แนวทางการดำเนินงานตามพระบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑

2.รู้ใช้ พรบ. สุขภาพจิตคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

3.ขั้นตอนการนำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยทั่วไป และ นิติจิตเวช)

4.พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550

5.รวมกฏหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

6.สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

7.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

8.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น