ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงาน พกส.

ใส่ความเห็น