จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการสาธารณสุข ประสานและเชื่อมโยงส่งต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่ซับซ้อนเพื่อติดตามการรักษาและให้การดูแลต่อเนื่องประสานและสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เพื่อให้ได้การรับดูแลที่ต่อเนื่อง ประสานและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพจิตในชุมชนแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง  ใน  4  จังหวัดที่รับผิดชอบต่อไปนี้ คือ  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น