การเลื่อนนัด

1. ถ้าไม่สามารถมาตามนัดได้ ติดต่อเลื่อนนัดได้ทั้งกรณีพบแพทย์และรับยาเดิม สามารถโทรศัพท์มาเลื่อนนัดที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-233999

ช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในวันราชการ โดยสามารถเลื่อนนัดล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 วัน

 

» เลื่อนนัดก่อนถึงวันนัด 3 วันทำการ จะได้ตรวจกับแพทย์คนเดิม

» เลื่อนนัดก่อนถึงวันนัด 1-2 วันทำการ อาจจะได้ตรวจกับแพทย์คนเดิมหรือแพทย์คนอื่น

» ไม่เลื่อนและมาไม่ตรงนัด อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ต้องรอนาน

 

2. กรณีที่มีอาการผิดปกติ สามารถมาติดต่อที่โรงพยาบาลฯ ก่อนถึงวันนัดได้

3. การเลื่อนนัดผู้ป่วยเด็ก ให้โทรศัพท์เลื่อนที่แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้โดยตรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น