คลินิกและบริการพิเศษ

1. คลินิกผู้สูงอายุ

 

ให้บริการตรวจ รักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

2. บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการนวดประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา นวดประคบสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค การประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรคการทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด นวดเพื่อการผ่อนคลายสุขภาพ นวดน้ำมันเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อการผ่อนคลาย

 

วันเวลาให้บริการ

ในเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการ  วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 20.00 น.

 

ขั้นตอนการมารับบริการแพทย์แผนไทย

1. ติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน

2. ติดต่อจองคิวนัดหมายที่แผนกแพทย์แผนไทยกรณีบริการที่ไม่สามารถให้บริการในวันนั้นได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีตารางนัดหมายผู้รับบริการท่านอื่นไว้แล้ว เช่นบริการนวดต่างๆ

3. รับบริการตามความต้องการโดยใช้เวลาในการรับบริการครั้งละ 1 ชั่วโมง

 

3. บริการทันตกรรม

ให้บริการประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขั้นตอนการมารับบริการทันตกรรม

ผู้ป่วยใหม่

1. ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่

2. ติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและ

อำนวยการ โดยยื่นเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน

3. ติดต่อห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันตกรรม (อาคารขวามือจากประตูทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาล)

 

ผู้ป่วยเก่า

ยื่นบัตรประจำตัวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันตกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น