MetaVerse
Line official Account น้องจิตดี
บริการพิเศษ

TitleDate
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา2023/10/022023-10-02 13:58:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา2023/09/262023-09-26 14:44:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา2023/09/062023-09-06 14:04:01
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง2023/08/292023-08-29 19:22:03
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง2023/08/222023-08-22 20:09:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา2023/08/222023-08-22 14:17:00
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/08/092023-08-09 13:15:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/07/272023-07-27 14:04:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์2023/07/202023-07-20 13:12:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/07/062023-07-06 16:34:13
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023/07/052023-07-05 15:21:17
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา2023/07/052023-07-05 15:00:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/282023-06-28 16:42:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/082023-06-08 14:39:30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12

TitleDate
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา2023/10/022023-10-02 13:58:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา2023/09/262023-09-26 14:44:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา2023/09/062023-09-06 14:04:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา2023/08/222023-08-22 14:17:00
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/08/092023-08-09 13:15:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/07/272023-07-27 14:04:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์2023/07/202023-07-20 13:12:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/07/062023-07-06 16:34:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา2023/07/052023-07-05 15:00:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/282023-06-28 16:42:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/082023-06-08 14:39:30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12

TitleDate
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2023/09/082023-09-08 18:13:19
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2023/09/082023-09-08 18:10:42
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2023/09/082023-09-08 18:06:55
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗2023/09/072023-09-07 17:23:48
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023/09/012023-09-01 09:20:42
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง2023/08/292023-08-29 19:22:03
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง2023/08/222023-08-22 20:09:05
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)2023/08/212023-08-21 08:49:21
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2023/07/052023-07-05 15:21:17
……..2023/06/122023-06-12 16:06:41
คำถามที่พบบ่อย2023/02/022023-02-02 14:59:51
ประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง2023/01/252023-01-25 09:56:53
ยุทธศาสตร์และแผนงาน2023/01/202023-01-20 09:50:22
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฝึกการทำงานของสมอง2023/01/122023-01-12 09:30:31
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฝึกการทำงานของสมอง (Brain Feedback) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2023/01/122023-01-12 09:29:44
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2023/01/122023-01-12 09:28:14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ๕ ชั้น2023/01/122023-01-12 09:26:39
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า2023/01/122023-01-12 09:25:28
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ2023/01/122023-01-12 09:23:32
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูป สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2023/01/122023-01-12 08:51:14