TitleDate
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2023/04/032023-04-03 08:50:45
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/03/102023-03-10 09:08:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง2023/02/242023-02-24 16:13:45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่22023/02/212023-02-21 16:55:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2023/02/102023-02-10 13:25:00
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2023/01/252023-01-25 12:35:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2022/12/222022-12-22 10:37:31
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2022/11/302022-11-30 10:34:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2022/11/282022-11-28 10:31:13
TitleDate
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2023/04/032023-04-03 08:50:45
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/03/102023-03-10 09:08:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง2023/02/242023-02-24 16:13:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2023/01/122023-01-12 09:55:48
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2023/01/122023-01-12 09:54:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2023/01/122023-01-12 09:47:44
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2023/01/122023-01-12 09:46:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2023/01/122023-01-12 09:45:28
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2023/01/122023-01-12 09:39:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2023/01/122023-01-12 09:38:26
TitleDate
คำถามที่พบบ่อย2023/02/022023-02-02 14:59:51
ประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง2023/01/252023-01-25 09:56:53
ยุทธศาสตร์และแผนงาน2023/01/202023-01-20 09:50:22
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฝึกการทำงานของสมอง2023/01/122023-01-12 09:30:31
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องฝึกการทำงานของสมอง (Brain Feedback) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2023/01/122023-01-12 09:29:44
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2023/01/122023-01-12 09:28:14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ๕ ชั้น2023/01/122023-01-12 09:26:39
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า2023/01/122023-01-12 09:25:28
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ2023/01/122023-01-12 09:23:32
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูป สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์2023/01/122023-01-12 08:51:14