1. ถ้าไม่สามารถมาตามนัดได้ ติดต่อเลื่อนนัดได้ทั้งกรณีพบแพทย์และรับยาเดิม สามารถโทรศัพท์มาเลื่อนนัด
    ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4423-3999

ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. ในวันราชการ โดยสามารถเลื่อนนัดล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 วัน

  • เลื่อนนัดก่อนถึงวันนัด 3 วันทำการ จะได้ตรวจกับแพทย์คนเดิม
  • เลื่อนนัดก่อนถึงวันนัด 1-2 วันทำการ อาจจะได้ตรวจกับแพทย์คนเดิมหรือแพทย์คนอื่น
  • ไม่เลื่อนหรือมาไม่ตรงนัด อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ต้องรอนาน
  1. กรณีที่มีอาการผิดปกติ สามารถมาติดต่อที่โรงพยาบาล ฯ ก่อนถึงวันนัดได้
  2. การเลื่อนนัดผู้ป่วยเด็ก ให้โทรศัพท์เลื่อนที่แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้โดยตรง
    ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4423-3999 ต่อ 65606