โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4423 3999
หมายเลขโทรสาร : 0 4423 3977
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน