ทันตแพทย์หญิง กิติมา ลี้สุรพลานนท์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านแผนงานและสารสนเทศ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 0 4423 3999
แฟกซ์ : 0 4423 3977
E-mail :  [email protected]