TitleContentDate
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) 1 อัตรา2024/03/282024-03-28 16:12:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา2024/03/282024-03-28 13:36:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา2024/03/252024-03-25 15:57:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา2024/03/222024-03-22 15:50:56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) 1 อัตรา2024/03/212024-03-21 13:05:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา2024/03/192024-03-19 16:22:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา2024/03/182024-03-18 14:41:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) 1 อัตรา2024/03/132024-03-13 11:22:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา2024/03/082024-03-08 15:22:50
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา2024/03/042024-03-04 14:56:40
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย) 1 อัตรา2024/02/202024-02-20 15:05:50
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา2024/02/202024-02-20 11:01:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา2024/01/262024-01-26 16:24:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง2024/01/262024-01-26 16:21:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา พนักงานพัสดุ 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) 1 อัตรา2024/01/182024-01-18 08:46:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา2024/01/172024-01-17 10:50:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา2024/01/082024-01-08 16:19:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา2024/01/082024-01-08 16:16:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา2023/12/282023-12-28 09:55:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา2023/12/252023-12-25 09:32:14
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา2023/12/212023-12-21 09:40:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา2023/12/202023-12-20 09:39:18
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา2023/12/192023-12-19 16:21:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา2023/11/302023-11-30 15:16:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา2023/11/292023-11-29 13:31:58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา2023/11/222023-11-22 13:46:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา2023/11/152023-11-15 15:41:54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา2023/11/082023-11-08 14:37:07
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา2023/11/032023-11-03 10:08:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา2023/10/302023-10-30 14:49:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2023/10/202023-10-20 11:09:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา2023/10/172023-10-17 16:19:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา2023/10/062023-10-06 15:54:36
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา2023/10/022023-10-02 13:58:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา2023/09/262023-09-26 14:44:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา2023/09/062023-09-06 14:04:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา2023/08/222023-08-22 14:17:00
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/08/092023-08-09 13:15:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2023/07/272023-07-27 14:04:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์2023/07/202023-07-20 13:12:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/07/062023-07-06 16:34:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา2023/07/052023-07-05 15:00:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/282023-06-28 16:42:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์2023/06/082023-06-08 14:39:30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12