TitleContentDate
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/04/112023-04-11 13:40:12
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ2023/04/032023-04-03 08:50:45
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา2023/03/102023-03-10 09:08:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่งประกาศรายช …2023/02/242023-02-24 16:13:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:55:48
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:54:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:47:44
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:46:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:45:28
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:39:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอ่านเนื้อห …2023/01/122023-01-12 09:38:26