ประกาศประกวดราคา_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

Continue Readingประกาศประกวดราคา_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

ประกาศประกวดราคา_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน

Continue Readingประกาศประกวดราคา_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน