ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Continue Readingขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗