แก้ไขประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Continue Readingแก้ไขประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตราและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
Read more about the article ประกาศผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
จัดซื้อจัดจ้าง (4)

ประกาศผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

Continue Readingประกาศผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

จ้างเหมาย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด หอกรองจิต ของโรงพยาบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Readingจ้างเหมาย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด หอกรองจิต ของโรงพยาบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ของโรงพยาบาลฯ

Continue Readingประกาศจ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ของโรงพยาบาลฯ
Read more about the article ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถโมบายคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถโมบายคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Readingประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถโมบายคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)